Familjerådgivning

Som par och familj kan man behöva få stöd med att:

  • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
  • Bättre förstå och acceptera sig själv och varandra
  • Finna möjligheter att hantera problem och konflikter
  • Bryta destruktiva mönster

Det är du/ni som bestämmer vad samtalet skall handla om.
I vårt möte ges utrymme för reflektion och självklart gäller tystnadsplikt!