Handledning

För enskilda eller för hela abetslaget kan det  behövas stöd och tid för reflektion kring gruppen eller för utveckling av ett gemensamt  arbetssätt. Här kan det vara värdefullt att regelbundet få möjlighet till  handledning.

Kontakta mig redan idag för mer information. 

Tel: 0733641714 
e-post: j-lena@live.se