Om mig

I många år arbetade jag som pedagog. Jag ville sedan vidarutbilda mig och läste då psykoterapi, steg- 1, med psykodynamisk inriktning.  Efter en  tid  kompletterade jag med en ett-årig utbildning i Kognitiv beteendeterapi. Jag har också en 2-årig handledarutbildning. När jag läste till  leg. psykoterapeut, steg 2, valde jag familjeinriktning.

I samtal har jag arbetat med enskilda personer, med par och familjer i olika verksamheter som skola, primärvård, anhörigstöd, äldreomsorg och behandlingshem för missbruk. Jag arbetar också med familjerådgivning i Västra östergötland. Jag har flera års erfarenhet av handledning för personal och arbetslag i olika verksamheter och organisationer.